Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
naimaton
Siviilisääty
ženatý/vdaná
naimisissa
Siviilisääty
odděleni
asumuserossa
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
eronnut
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
avoliitossa
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
nesezdaní partneři
parisuhteessa
Siviilisääty
v domácím partnerství
avoliitossa
Siviilisääty
vdovec/vdova
leski
Siviilisääty
Máte děti?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
Praktický test
inssiajon
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
kadonneen
Ajokorttiongelma
ukradený
varastetun
Ajokorttiongelma
zničený
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden