Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
Mój [dokument] został skradziony.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
Podane informacje są poufne.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
kawaler/panna
Siviilisääty
ženatý/vdaná
żonaty/zamężna
Siviilisääty
odděleni
w separacji
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
rozwodnik/rozwódka
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
w konkubinacie
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
w rejestrowanym związku partnerskim
Siviilisääty
nesezdaní partneři
w związku partnerskim
Siviilisääty
v domácím partnerství
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Siviilisääty
vdovec/vdova
wdowiec/wdowa
Siviilisääty
Máte děti?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
Badania diagnostyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
Zabiegi chirurgiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
Leczenie psychiatryczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
Leczenie stomatologiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
Leczenie okulistyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
egzamin teoretyczny
Kokeen tyyppi
Praktický test
egzamin praktyczny
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
nazwisko
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
zdjęcie
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
zgubienie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
ukradený
kradzież (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
zničený
zniszczenie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden