Portugaliksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
A informação é confidencial.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
Qual é o seu nome?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
Onde você mora?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
Qual é o seu endereço?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
Qual é a sua cidadania?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando você chegou em [país]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
Meu estado civil é ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
solteiro(a)
Siviilisääty
ženatý/vdaná
casado(a)
Siviilisääty
odděleni
separado(a)
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
divorciado(a)
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
coabitação
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
em uma união civil
Siviilisääty
nesezdaní partneři
companheiros/união estável
Siviilisääty
v domácím partnerství
parceria doméstica
Siviilisääty
vdovec/vdova
viúvo(a)
Siviilisääty
Máte děti?
Você tem filhos?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Você tem dependentes morando com você?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Gostaria de reencontrar minha família.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
Que documentos devo trazer?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
Existem taxas de registro?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preciso de seguro de saúde privado?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxas hospitalares
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
Taxas de especialistas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
Testes de diagnóstico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
Procedimentos cirúrgicos
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
Tratamento psiquiátrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
Tratamentos dentários
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
Tratamento oftalmológico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Por que você está requisitando um visto?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Como posso extender meu visto?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Gostaria de registrar meu veículo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
prova teórica
Kokeen tyyppi
Praktický test
prova prática de direção
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
endereço
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
nome
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
foto
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
perdida
Ajokorttiongelma
ukradený
roubada
Ajokorttiongelma
zničený
danificada
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden