Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
单身
Siviilisääty
ženatý/vdaná
已婚
Siviilisääty
odděleni
分居
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
离异
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
同居
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
民事结婚
Siviilisääty
nesezdaní partneři
未婚伴侣
Siviilisääty
v domácím partnerství
同居伴侣关系
Siviilisääty
vdovec/vdova
鳏居
Siviilisääty
Máte děti?
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
理论考试
Kokeen tyyppi
Praktický test
路考
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
名字
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
照片
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
丢失
Ajokorttiongelma
ukradený
被偷了
Ajokorttiongelma
zničený
受损
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden