Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
¿Cuándo caduca su DNI?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
Me han robado el/la (documento).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
La información es confidencial.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
¿Cómo se llama usted?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
¿Dónde vive usted?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
¿Cuál es su dirección?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
¿Cuál es su nacionalidad?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
¿Me deja su DNI, por favor?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
soltero/a
Siviilisääty
ženatý/vdaná
casado/a
Siviilisääty
odděleni
separado/a
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
divorciado/a
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
cohabitante
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
en unión civil
Siviilisääty
nesezdaní partneři
pareja de hecho
Siviilisääty
v domácím partnerství
pareja de hecho
Siviilisääty
vdovec/vdova
viudo/a
Siviilisääty
Máte děti?
¿Tiene usted hijos?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Me gustaría empadronarme.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
Tasas hospitalarias
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
Honorarios de médicos especialistas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
Pruebas diagnósticas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
Intervenciones quirúrjicas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
Tratamiento psiquiátrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
Tratamientos dentales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
Tratamientos oftalmológicos
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
el examen teórico
Kokeen tyyppi
Praktický test
el examen práctico
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
la dirección
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
el nombre
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
la fotografía
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
lo he perdido
Ajokorttiongelma
ukradený
me lo han robado
Ajokorttiongelma
zničený
se ha dañado
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
No tengo antecedentes penales.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden