Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
single
Siviilisääty
ženatý/vdaná
married
Siviilisääty
odděleni
separated
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
divorced
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
in a civil union
Siviilisääty
nesezdaní partneři
unmarried partners
Siviilisääty
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Siviilisääty
vdovec/vdova
widowed
Siviilisääty
Máte děti?
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
theory test
Kokeen tyyppi
Praktický test
driving test
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
name
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
photo
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
lost
Ajokorttiongelma
ukradený
stolen
Ajokorttiongelma
zničený
damaged
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden