Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
ข้อมูลเป็นความลับ
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

คุณชื่ออะไร
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
สัญชาติของคุณคืออะไร
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
โสด
单身
Siviilisääty
แต่งงานแล้ว
已婚
Siviilisääty
แยกกันอยู่
分居
Siviilisääty
หย่าร้าง
离异
Siviilisääty
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
同居
Siviilisääty
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
民事结婚
Siviilisääty
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
未婚伴侣
Siviilisääty
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
同居伴侣关系
Siviilisääty
เป็นม่าย
鳏居
Siviilisääty
คุณมีบุตรไหม
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การทดสอบวินิจฉัย
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การผ่าตัด
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาฟัน
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
การรักษาตา
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
ฉันต้องการจอง __________
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
理论考试
Kokeen tyyppi
การทดสอบภาคปฏิบัติ
路考
Kokeen tyyppi
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
ที่อยู่
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
ชื่อ
名字
Mitä haluat muuttaa?
ภาพถ่าย
照片
Mitä haluat muuttaa?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
สูญหาย
丢失
Ajokorttiongelma
ถูกขโมย
被偷了
Ajokorttiongelma
ได้รับความเสียหาย
受损
Ajokorttiongelma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden