Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
svobodný/á
Siviilisääty
gift
ženatý/vdaná
Siviilisääty
separeret
odděleni
Siviilisääty
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Siviilisääty
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Siviilisääty
enke
vdovec/vdova
Siviilisääty
Har du børn?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnosetests
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoritest
Teoretický test
Kokeen tyyppi
køreprøve
Praktický test
Kokeen tyyppi
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adressen
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
navnet
jméno
Mitä haluat muuttaa?
billedet
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
mistet
ztracený
Ajokorttiongelma
stjålet
ukradený
Ajokorttiongelma
beskadiget
zničený
Ajokorttiongelma
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden