Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Где я могу найти форму для ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Когда был выдан ваш документ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Где был выдан ваш [документ] ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Мой [документ] украли.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Информация конфиденциальна.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
Как вас зовут?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
Где вы живете?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
Каков ваш адрес?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Какое у вас гражданство?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
Когда вы въехали в страну?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
Мое семейное положение -_______.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
холост
Siviilisääty
naimisissa
Женат/замужем
Siviilisääty
asumuserossa
Разведен/а
Siviilisääty
eronnut
Разведен/а
Siviilisääty
avoliitossa
в сожительстве
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
в гражданском браке
Siviilisääty
parisuhteessa
Не женатая пара
Siviilisääty
avoliitossa
в домашнем партнерстве
Siviilisääty
leski
вдовец/вдова
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
У вас есть дети?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Какие документы мне нужно принести?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Мне нужно платить за регистрацию?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
Что покрывает медицинская страховка?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Больничные платы
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Платы специалистам
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Диагностические проверки
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Хирургические процедуры
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Психиатрическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Лечение зубов
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Офтальмологическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Как я могу продлить мою визу?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Мне нужно менять номер своей машины?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
Мои водительские права здесь действуют?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
Теоретический тест
Kokeen tyyppi
inssiajon
Тест на вождение
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
адрес
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
имя
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
фотография
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
потеряно
Ajokorttiongelma
varastetun
украдено
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
повреждено
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
У меня нет судимостей
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden