Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
Wie heißen Sie?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
Wo wohnen Sie?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
Wie ist Ihre Adresse?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
Mein Familienstand ist_____.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
ledig
Siviilisääty
naimisissa
verheiratet
Siviilisääty
asumuserossa
getrennt
Siviilisääty
eronnut
geschieden
Siviilisääty
avoliitossa
zusammenlebend
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
in einer eingetragenen Partnerschaft
Siviilisääty
parisuhteessa
unverheiratetes Paar
Siviilisääty
avoliitossa
in einer Partnerschaft
Siviilisääty
leski
verwitwet
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
Haben Sie Kinder?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Gibt es Anmeldegebühren?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Krankenhausgebühren
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Facharztkosten
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Diagnosetests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgische Eingriffe
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Psychiatrische Behandlung
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Zahnbehandlungen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Augenbehandlungen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
den Theorieteil
Kokeen tyyppi
inssiajon
den praktischen Teil
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
die Adresse
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
den Namen
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
das Foto
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
verlorenen
Ajokorttiongelma
varastetun
gestohlenen
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
beschädigten
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden