Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Où votre [document] a été délivré ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ces informations sont confidentielles.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
Comment vous appelez-vous ?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
Où résidez-vous ?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
Où habitez-vous ?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Quelle est votre nationalité ?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
célibataire
Siviilisääty
naimisissa
Marié(e)
Siviilisääty
asumuserossa
Séparé(e)
Siviilisääty
eronnut
Divorcé(e)
Siviilisääty
avoliitossa
en concubinage
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
dans une union civile
Siviilisääty
parisuhteessa
en concubinage
Siviilisääty
avoliitossa
en partenariat domestique
Siviilisääty
leski
veuf/veuve
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
Vous avez des enfants ?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vous avez des personnes à charge ?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Je voudrais réunir ma famille.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quels documents dois-je apporter ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Frais hospitaliers
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Frais de consultation d'un spécialiste
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Tests diagnostiques
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Opérations chirurgicales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Traitement psychiatrique
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Soins dentaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Soins oculaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
le code
Kokeen tyyppi
inssiajon
la conduite
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
mon adresse
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
mon nom
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
ma photo
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
perdu
Ajokorttiongelma
varastetun
volé
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
abîmé
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mon conjoint est [nationalité].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden