Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mój [dokument] został skradziony.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składam podanie w imieniu _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Podane informacje są poufne.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
Mój stan cywilny: _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
kawaler/panna
Siviilisääty
naimisissa
żonaty/zamężna
Siviilisääty
asumuserossa
w separacji
Siviilisääty
eronnut
rozwodnik/rozwódka
Siviilisääty
avoliitossa
w konkubinacie
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
w rejestrowanym związku partnerskim
Siviilisääty
parisuhteessa
w związku partnerskim
Siviilisääty
avoliitossa
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Siviilisääty
leski
wdowiec/wdowa
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Badania diagnostyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Zabiegi chirurgiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Leczenie psychiatryczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Leczenie stomatologiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Leczenie okulistyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
egzamin teoretyczny
Kokeen tyyppi
inssiajon
egzamin praktyczny
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
nazwisko
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
zdjęcie
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
zgubienie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
varastetun
kradzież (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
zniszczenie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden