Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
naimisissa
coniugato/a
Siviilisääty
asumuserossa
separato/a
Siviilisääty
eronnut
divorziato/a
Siviilisääty
avoliitossa
convivente
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
in un'unione civile
Siviilisääty
parisuhteessa
in una coppia non sposata
Siviilisääty
avoliitossa
in un'unione di fatto
Siviilisääty
leski
vedovo/a
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
esame di teoria
Kokeen tyyppi
inssiajon
esame di guida
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
il nome
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
la foto
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
smarrita
Ajokorttiongelma
varastetun
rubata
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
deteriorata
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden