Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
¿Cuándo caduca su DNI?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Me han robado el/la (documento).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La información es confidencial.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
¿Cómo se llama usted?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
¿Dónde vive usted?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
¿Cuál es su dirección?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
¿Cuál es su nacionalidad?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
¿Me deja su DNI, por favor?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
Mi estado civil es ______________.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
soltero/a
Siviilisääty
naimisissa
casado/a
Siviilisääty
asumuserossa
separado/a
Siviilisääty
eronnut
divorciado/a
Siviilisääty
avoliitossa
cohabitante
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
en unión civil
Siviilisääty
parisuhteessa
pareja de hecho
Siviilisääty
avoliitossa
pareja de hecho
Siviilisääty
leski
viudo/a
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
¿Tiene usted hijos?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Me gustaría empadronarme.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Tasas hospitalarias
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Honorarios de médicos especialistas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Pruebas diagnósticas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Intervenciones quirúrjicas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Tratamiento psiquiátrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Tratamientos dentales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Tratamientos oftalmológicos
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
el examen teórico
Kokeen tyyppi
inssiajon
el examen práctico
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
la dirección
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
el nombre
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
la fotografía
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
lo he perdido
Ajokorttiongelma
varastetun
me lo han robado
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
se ha dañado
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
No tengo antecedentes penales.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden