Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Minun [dokumenttini] varastettiin.
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Mikä sinun nimesi on?
What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Missä sinä asut?
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
Mikä sinun osoitteesi on?
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
Minkä maan kansalainen sinä olet?
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Koska sinä saavuit [maahan]?
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Minä olen _________.
My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
naimaton
single
Siviilisääty
naimisissa
married
Siviilisääty
asumuserossa
separated
Siviilisääty
eronnut
divorced
Siviilisääty
avoliitossa
cohabiting
Siviilisääty
rekisteröidyssä parisuhteessa
in a civil union
Siviilisääty
parisuhteessa
unmarried partners
Siviilisääty
avoliitossa
in a domestic partnership
Siviilisääty
leski
widowed
Siviilisääty
Onko sinulla lapsia?
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Mitä vakuutus kattaa?
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Sairaalakulut
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Erikoislääkärikustannukset
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostinen tutkimus
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiset toimenpiteet
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrinen hoito
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Hammashoito
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Silmähoito
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kuinka voin pidentää viisumiani?
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Haluaisin suorittaa ________.
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriakokeen
theory test
Kokeen tyyppi
inssiajon
driving test
Kokeen tyyppi
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
osoitetta
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nimeä
name
Mitä haluat muuttaa?
kuvaa
photo
Mitä haluat muuttaa?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Haluaisin uusia ajokorttini.
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
kadonneen
lost
Ajokorttiongelma
varastetun
stolen
Ajokorttiongelma
vaurioituneen
damaged
Ajokorttiongelma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden