Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Wo kann ich das Formular für____finden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wie heißen Sie?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Wo wohnen Sie?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
Wie ist Ihre Adresse?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mein Familienstand ist_____.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
ledig
naimaton
Siviilisääty
verheiratet
naimisissa
Siviilisääty
getrennt
asumuserossa
Siviilisääty
geschieden
eronnut
Siviilisääty
zusammenlebend
avoliitossa
Siviilisääty
in einer eingetragenen Partnerschaft
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
unverheiratetes Paar
parisuhteessa
Siviilisääty
in einer Partnerschaft
avoliitossa
Siviilisääty
verwitwet
leski
Siviilisääty
Haben Sie Kinder?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Gibt es Anmeldegebühren?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Krankenhausgebühren
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Facharztkosten
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnosetests
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische Behandlung
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zahnbehandlungen
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Augenbehandlungen
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ist mein Führerschein hier gültig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
den Theorieteil
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
den praktischen Teil
inssiajon
Kokeen tyyppi
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
die Adresse
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
den Namen
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
das Foto
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verlorenen
kadonneen
Ajokorttiongelma
gestohlenen
varastetun
Ajokorttiongelma
beschädigten
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden