Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Wo kann ich das Formular für____finden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Diese Information wird vertraulich behandelt.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wie heißen Sie?
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Wo wohnen Sie?
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
Wie ist Ihre Adresse?
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mein Familienstand ist_____.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
ledig
单身
Siviilisääty
verheiratet
已婚
Siviilisääty
getrennt
分居
Siviilisääty
geschieden
离异
Siviilisääty
zusammenlebend
同居
Siviilisääty
in einer eingetragenen Partnerschaft
民事结婚
Siviilisääty
unverheiratetes Paar
未婚伴侣
Siviilisääty
in einer Partnerschaft
同居伴侣关系
Siviilisääty
verwitwet
鳏居
Siviilisääty
Haben Sie Kinder?
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Gibt es Anmeldegebühren?
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Was übernimmt die Krankenversicherung?
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Krankenhausgebühren
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Facharztkosten
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnosetests
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische Eingriffe
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische Behandlung
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zahnbehandlungen
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Augenbehandlungen
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Wie kann ich mein Visum verlängern?
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Muss ich mein Auto neu anmelden?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ist mein Führerschein hier gültig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ich möchte mich für_____ anmelden.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
den Theorieteil
理论考试
Kokeen tyyppi
den praktischen Teil
路考
Kokeen tyyppi
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
die Adresse
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
den Namen
名字
Mitä haluat muuttaa?
das Foto
照片
Mitä haluat muuttaa?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verlorenen
丢失
Ajokorttiongelma
gestohlenen
被偷了
Ajokorttiongelma
beschädigten
受损
Ajokorttiongelma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden