Esperantoksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiam elspiras via legitimilo?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La informo estas konfidenca.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wie heißen Sie?
Kiel vi nomiĝas?
Kysyt jonkun nimeä
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Wo wohnen Sie?
Kie vi loĝas?
Kysyt, missä joku asuu
Wie ist Ihre Adresse?
Kio estas via adreso?
Kysyt jonkun osoitetta
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Kio estas via civitaneco?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mein Familienstand ist_____.
Mia edzecostato estas ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
ledig
senedza
Siviilisääty
verheiratet
edziĝinta
Siviilisääty
getrennt
apartiga
Siviilisääty
geschieden
eksedziĝinta
Siviilisääty
zusammenlebend
kunviva
Siviilisääty
in einer eingetragenen Partnerschaft
en civila kuniĝo
Siviilisääty
unverheiratetes Paar
fraŭlaj partneroj
Siviilisääty
in einer Partnerschaft
en hejma partnereco
Siviilisääty
verwitwet
vidvina
Siviilisääty
Haben Sie Kinder?
Ĉu vi havas infanojn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Gibt es Anmeldegebühren?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Krankenhausgebühren
Hospitalokotizoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Facharztkosten
Kotizoj por la ekspertoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnosetests
Diagnozoprovoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiaj proceduroj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische Behandlung
Psikiatria kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zahnbehandlungen
Dentaj kuracadoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Augenbehandlungen
Okula kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
den Theorieteil
teorian teston
Kokeen tyyppi
den praktischen Teil
veturantan teston
Kokeen tyyppi
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
die Adresse
adreson
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
den Namen
nomon
Mitä haluat muuttaa?
das Foto
foton
Mitä haluat muuttaa?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verlorenen
perdatan
Ajokorttiongelma
gestohlenen
ŝtelatan
Ajokorttiongelma
beschädigten
difektatan
Ajokorttiongelma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mi havas puran krimliston
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden