Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
När var ditt [dokument] utfärdat?
Когда был выдан ваш документ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Где был выдан ваш [документ] ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
När går din legitimation ut?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Мой [документ] украли.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Denna information är konfidentiell.
Информация конфиденциальна.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Vad heter du?
Как вас зовут?
Kysyt jonkun nimeä
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Var bor du?
Где вы живете?
Kysyt, missä joku asuu
Vad är din adress?
Каков ваш адрес?
Kysyt jonkun osoitetta
Vilken nationalitet tillhör du?
Какое у вас гражданство?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
När anlände du till [landet]?
Когда вы въехали в страну?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan du visa mig din legitimation?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Min civilstatus är __________.
Мое семейное положение -_______.
Ilmoitat siviilisäätysi
singel
холост
Siviilisääty
gift
Женат/замужем
Siviilisääty
separerad
Разведен/а
Siviilisääty
skild
Разведен/а
Siviilisääty
sambo
в сожительстве
Siviilisääty
i ett partnerskap
в гражданском браке
Siviilisääty
ogift par
Не женатая пара
Siviilisääty
i ett partnerskap
в домашнем партнерстве
Siviilisääty
änka
вдовец/вдова
Siviilisääty
Har du barn?
У вас есть дети?
Kysyt, onko jollain lapsia
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Vilka dokument ska jag ta med?
Какие документы мне нужно принести?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Kostar det något att registrera sig?
Мне нужно платить за регистрацию?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Jag vill registrera min bostad.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Vad täcker sjukförsäkringen?
Что покрывает медицинская страховка?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Patientavgifter
Больничные платы
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialistkostnader
Платы специалистам
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostiska prov
Диагностические проверки
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiska ingrepp
Хирургические процедуры
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrisk behandling
Психиатрическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandbehandlingar
Лечение зубов
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Ögonbehandling
Офтальмологическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Varför begär du ett inresevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Как я могу продлить мою визу?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Мне нужно менять номер своей машины?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Är mitt körkort giltigt här?
Мои водительские права здесь действуют?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriprov
Теоретический тест
Kokeen tyyppi
uppkörning
Тест на вождение
Kokeen tyyppi
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adressen
адрес
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
namnet
имя
Mitä haluat muuttaa?
bilden
фотография
Mitä haluat muuttaa?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
borttappat
потеряно
Ajokorttiongelma
stulet
украдено
Ajokorttiongelma
förstört
повреждено
Ajokorttiongelma
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Jag har ett fläckfritt straffregister.
У меня нет судимостей
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden