Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Var bor du?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
singel
naimaton
Siviilisääty
gift
naimisissa
Siviilisääty
separerad
asumuserossa
Siviilisääty
skild
eronnut
Siviilisääty
sambo
avoliitossa
Siviilisääty
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
ogift par
parisuhteessa
Siviilisääty
i ett partnerskap
avoliitossa
Siviilisääty
änka
leski
Siviilisääty
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Patientavgifter
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandbehandlingar
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Ögonbehandling
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teoriprov
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
uppkörning
inssiajon
Kokeen tyyppi
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adressen
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
namnet
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
bilden
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
borttappat
kadonneen
Ajokorttiongelma
stulet
varastetun
Ajokorttiongelma
förstört
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden