Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
Singur
svobodný/á
Siviilisääty
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Siviilisääty
separat/ă
odděleni
Siviilisääty
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Siviilisääty
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Siviilisääty
văduv/ă
vdovec/vdova
Siviilisääty
Aveți copii?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
testul teoretic
Teoretický test
Kokeen tyyppi
examenul practic
Praktický test
Kokeen tyyppi
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
Adresa
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nume
jméno
Mitä haluat muuttaa?
fotografia
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
pierdut
ztracený
Ajokorttiongelma
furat
ukradený
Ajokorttiongelma
distrus
zničený
Ajokorttiongelma
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden