Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Où votre [document] a été délivré ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mon/ma [document] a été volé(e).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Ces informations sont confidentielles.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Comment vous appelez-vous ?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Où résidez-vous ?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
Où habitez-vous ?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
Quelle est votre nationalité ?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Ma situation matrimoniale est _____.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
célibataire
naimaton
Siviilisääty
Marié(e)
naimisissa
Siviilisääty
Séparé(e)
asumuserossa
Siviilisääty
Divorcé(e)
eronnut
Siviilisääty
en concubinage
avoliitossa
Siviilisääty
dans une union civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
en concubinage
parisuhteessa
Siviilisääty
en partenariat domestique
avoliitossa
Siviilisääty
veuf/veuve
leski
Siviilisääty
Vous avez des enfants ?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
Vous avez des personnes à charge ?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Je voudrais réunir ma famille.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quels documents dois-je apporter ?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Frais hospitaliers
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Frais de consultation d'un spécialiste
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tests diagnostiques
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opérations chirurgicales
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Traitement psychiatrique
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Soins dentaires
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Soins oculaires
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
le code
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
la conduite
inssiajon
Kokeen tyyppi
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mon adresse
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mon nom
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
ma photo
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdu
kadonneen
Ajokorttiongelma
volé
varastetun
Ajokorttiongelma
abîmé
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Je n'ai pas de casier judiciaire
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mon conjoint est [nationalité].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden