Japaniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Où votre [document] a été délivré ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Ces informations sont confidentielles.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Comment vous appelez-vous ?
Kysyt jonkun nimeä
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Où résidez-vous ?
Kysyt, missä joku asuu
Où habitez-vous ?
Kysyt jonkun osoitetta
Quelle est votre nationalité ?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Ma situation matrimoniale est _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
célibataire
Siviilisääty
Marié(e)
Siviilisääty
Séparé(e)
Siviilisääty
Divorcé(e)
Siviilisääty
en concubinage
Siviilisääty
dans une union civile
Siviilisääty
en concubinage
Siviilisääty
en partenariat domestique
Siviilisääty
veuf/veuve
Siviilisääty
Vous avez des enfants ?
Kysyt, onko jollain lapsia
Vous avez des personnes à charge ?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Je voudrais réunir ma famille.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quels documents dois-je apporter ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Frais hospitaliers
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Frais de consultation d'un spécialiste
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tests diagnostiques
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opérations chirurgicales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Traitement psychiatrique
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Soins dentaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Soins oculaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
le code
Kokeen tyyppi
la conduite
Kokeen tyyppi
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mon adresse
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mon nom
Mitä haluat muuttaa?
ma photo
Mitä haluat muuttaa?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdu
Ajokorttiongelma
volé
Ajokorttiongelma
abîmé
Ajokorttiongelma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mon conjoint est [nationalité].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden