Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
kawaler/panna
svobodný/á
Siviilisääty
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Siviilisääty
w separacji
odděleni
Siviilisääty
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Siviilisääty
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Siviilisääty
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Siviilisääty
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Kokeen tyyppi
egzamin praktyczny
Praktický test
Kokeen tyyppi
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adres
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nazwisko
jméno
Mitä haluat muuttaa?
zdjęcie
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Ajokorttiongelma
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Ajokorttiongelma
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Ajokorttiongelma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden