Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mój [dokument] został skradziony.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Składam podanie w imieniu _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Podane informacje są poufne.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak się Pan/Pani nazywa?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mój stan cywilny: _____.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
kawaler/panna
naimaton
Siviilisääty
żonaty/zamężna
naimisissa
Siviilisääty
w separacji
asumuserossa
Siviilisääty
rozwodnik/rozwódka
eronnut
Siviilisääty
w konkubinacie
avoliitossa
Siviilisääty
w rejestrowanym związku partnerskim
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
w związku partnerskim
parisuhteessa
Siviilisääty
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
avoliitossa
Siviilisääty
wdowiec/wdowa
leski
Siviilisääty
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za pobyt w szpitalu
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Badania diagnostyczne
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie stomatologiczne
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie okulistyczne
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
egzamin teoretyczny
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
egzamin praktyczny
inssiajon
Kokeen tyyppi
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adres
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nazwisko
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
zdjęcie
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
zgubienie (prawa jazdy)
kadonneen
Ajokorttiongelma
kradzież (prawa jazdy)
varastetun
Ajokorttiongelma
zniszczenie (prawa jazdy)
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden