Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
żonaty/zamężna
coniugato/a
Siviilisääty
w separacji
separato/a
Siviilisääty
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Siviilisääty
w konkubinacie
convivente
Siviilisääty
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Siviilisääty
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Siviilisääty
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Siviilisääty
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Siviilisääty
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Kokeen tyyppi
egzamin praktyczny
esame di guida
Kokeen tyyppi
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adres
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nazwisko
il nome
Mitä haluat muuttaa?
zdjęcie
la foto
Mitä haluat muuttaa?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Ajokorttiongelma
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Ajokorttiongelma
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Ajokorttiongelma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden