Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
¿Cuándo caduca su DNI?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mój [dokument] został skradziony.
Me han robado el/la (documento).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Składam podanie w imieniu _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Podane informacje są poufne.
La información es confidencial.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak się Pan/Pani nazywa?
¿Cómo se llama usted?
Kysyt jonkun nimeä
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Gdzie Pan/Pani mieszka?
¿Dónde vive usted?
Kysyt, missä joku asuu
Jaki jest Pana/Pani adres?
¿Cuál es su dirección?
Kysyt jonkun osoitetta
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
¿Cuál es su nacionalidad?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
¿Me deja su DNI, por favor?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mój stan cywilny: _____.
Mi estado civil es ______________.
Ilmoitat siviilisäätysi
kawaler/panna
soltero/a
Siviilisääty
żonaty/zamężna
casado/a
Siviilisääty
w separacji
separado/a
Siviilisääty
rozwodnik/rozwódka
divorciado/a
Siviilisääty
w konkubinacie
cohabitante
Siviilisääty
w rejestrowanym związku partnerskim
en unión civil
Siviilisääty
w związku partnerskim
pareja de hecho
Siviilisääty
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
pareja de hecho
Siviilisääty
wdowiec/wdowa
viudo/a
Siviilisääty
Czy ma Pan/Pani dzieci?
¿Tiene usted hijos?
Kysyt, onko jollain lapsia
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Me gustaría empadronarme.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za pobyt w szpitalu
Tasas hospitalarias
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Honorarios de médicos especialistas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Badania diagnostyczne
Pruebas diagnósticas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zabiegi chirurgiczne
Intervenciones quirúrjicas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie psychiatryczne
Tratamiento psiquiátrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie stomatologiczne
Tratamientos dentales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie okulistyczne
Tratamientos oftalmológicos
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
egzamin teoretyczny
el examen teórico
Kokeen tyyppi
egzamin praktyczny
el examen práctico
Kokeen tyyppi
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adres
la dirección
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nazwisko
el nombre
Mitä haluat muuttaa?
zdjęcie
la fotografía
Mitä haluat muuttaa?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
zgubienie (prawa jazdy)
lo he perdido
Ajokorttiongelma
kradzież (prawa jazdy)
me lo han robado
Ajokorttiongelma
zniszczenie (prawa jazdy)
se ha dañado
Ajokorttiongelma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
No tengo antecedentes penales.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden