Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
kawaler/panna
single
Siviilisääty
żonaty/zamężna
married
Siviilisääty
w separacji
separated
Siviilisääty
rozwodnik/rozwódka
divorced
Siviilisääty
w konkubinacie
cohabiting
Siviilisääty
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Siviilisääty
w związku partnerskim
unmarried partners
Siviilisääty
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Siviilisääty
wdowiec/wdowa
widowed
Siviilisääty
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
egzamin teoretyczny
theory test
Kokeen tyyppi
egzamin praktyczny
driving test
Kokeen tyyppi
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adres
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nazwisko
name
Mitä haluat muuttaa?
zdjęcie
photo
Mitä haluat muuttaa?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Ajokorttiongelma
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Ajokorttiongelma
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Ajokorttiongelma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden