Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
A informação é confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Qual é o seu nome?
คุณชื่ออะไร
Kysyt jonkun nimeä
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Onde você mora?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kysyt, missä joku asuu
Qual é o seu endereço?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun osoitetta
Qual é a sua cidadania?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando você chegou em [país]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kysyt, koska joku saapui maahan
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Meu estado civil é ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ilmoitat siviilisäätysi
solteiro(a)
โสด
Siviilisääty
casado(a)
แต่งงานแล้ว
Siviilisääty
separado(a)
แยกกันอยู่
Siviilisääty
divorciado(a)
หย่าร้าง
Siviilisääty
coabitação
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Siviilisääty
em uma união civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Siviilisääty
companheiros/união estável
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
parceria doméstica
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty
viúvo(a)
เป็นม่าย
Siviilisääty
Você tem filhos?
คุณมีบุตรไหม
Kysyt, onko jollain lapsia
Você tem dependentes morando com você?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Gostaria de reencontrar minha família.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Que documentos devo trazer?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Existem taxas de registro?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Estou aqui para o registro de domicílio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Preciso de seguro de saúde privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
O que é coberto pelo seguro de saúde?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Taxas hospitalares
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Taxas de especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Testes de diagnóstico
การทดสอบวินิจฉัย
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Procedimentos cirúrgicos
การผ่าตัด
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamentos dentários
การรักษาฟัน
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamento oftalmológico
การรักษาตา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Por que você está requisitando um visto?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Como posso extender meu visto?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Por que minha requisição de visto foi negada?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tenho que mudar a placa do meu carro?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Gostaria de registrar meu veículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Gostaria de marcar minha __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
prova teórica
การทดสอบภาคทฤษฎี
Kokeen tyyppi
prova prática de direção
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Kokeen tyyppi
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
endereço
ที่อยู่
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nome
ชื่อ
Mitä haluat muuttaa?
foto
ภาพถ่าย
Mitä haluat muuttaa?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdida
สูญหาย
Ajokorttiongelma
roubada
ถูกขโมย
Ajokorttiongelma
danificada
ได้รับความเสียหาย
Ajokorttiongelma
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Eu não tenho antecedentes criminais.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden