Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
När går din legitimation ut?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
A informação é confidencial.
Denna information är konfidentiell.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Qual é o seu nome?
Vad heter du?
Kysyt jonkun nimeä
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Onde você mora?
Var bor du?
Kysyt, missä joku asuu
Qual é o seu endereço?
Vad är din adress?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual é a sua cidadania?
Vilken nationalitet tillhör du?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando você chegou em [país]?
När anlände du till [landet]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan du visa mig din legitimation?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Meu estado civil é ___________.
Min civilstatus är __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
solteiro(a)
singel
Siviilisääty
casado(a)
gift
Siviilisääty
separado(a)
separerad
Siviilisääty
divorciado(a)
skild
Siviilisääty
coabitação
sambo
Siviilisääty
em uma união civil
i ett partnerskap
Siviilisääty
companheiros/união estável
ogift par
Siviilisääty
parceria doméstica
i ett partnerskap
Siviilisääty
viúvo(a)
änka
Siviilisääty
Você tem filhos?
Har du barn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Você tem dependentes morando com você?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Gostaria de reencontrar minha família.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Que documentos devo trazer?
Vilka dokument ska jag ta med?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Existem taxas de registro?
Kostar det något att registrera sig?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Estou aqui para o registro de domicílio.
Jag vill registrera min bostad.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Preciso de seguro de saúde privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Taxas hospitalares
Patientavgifter
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Taxas de especialistas
Specialistkostnader
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Testes de diagnóstico
Diagnostiska prov
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiska ingrepp
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamentos dentários
Tandbehandlingar
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamento oftalmológico
Ögonbehandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Por que você está requisitando um visto?
Varför begär du ett inresevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Como posso extender meu visto?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Por que minha requisição de visto foi negada?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Gostaria de registrar meu veículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Är mitt körkort giltigt här?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Gostaria de marcar minha __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
prova teórica
teoriprov
Kokeen tyyppi
prova prática de direção
uppkörning
Kokeen tyyppi
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
endereço
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nome
namnet
Mitä haluat muuttaa?
foto
bilden
Mitä haluat muuttaa?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdida
borttappat
Ajokorttiongelma
roubada
stulet
Ajokorttiongelma
danificada
förstört
Ajokorttiongelma
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Eu não tenho antecedentes criminais.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden