Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Где я могу найти форму для ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Когда был выдан ваш документ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Где был выдан ваш [документ] ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Мой [документ] украли.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Информация конфиденциальна.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Πώς σας λένε;
Как вас зовут?
Kysyt jonkun nimeä
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Πού μένετε;
Где вы живете?
Kysyt, missä joku asuu
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Каков ваш адрес?
Kysyt jonkun osoitetta
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Какое у вас гражданство?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Когда вы въехали в страну?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Мое семейное положение -_______.
Ilmoitat siviilisäätysi
ελεύθερος/η
холост
Siviilisääty
παντρεμένος/η
Женат/замужем
Siviilisääty
σε διάσταση
Разведен/а
Siviilisääty
χωρισμένος/η
Разведен/а
Siviilisääty
συμβίωση
в сожительстве
Siviilisääty
σε αστική ένωση
в гражданском браке
Siviilisääty
ανύπαντροι σύντροφοι
Не женатая пара
Siviilisääty
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
в домашнем партнерстве
Siviilisääty
χήρος/χήρα
вдовец/вдова
Siviilisääty
έχετε παιδιά;
У вас есть дети?
Kysyt, onko jollain lapsia
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Какие документы мне нужно принести?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Мне нужно платить за регистрацию?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Мне нужна частная медицинская страховка?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Что покрывает медицинская страховка?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Τέλη νοσοκομείου
Больничные платы
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Платы специалистам
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Διαγνωστικές εξετάσεις
Диагностические проверки
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Χειρουργικές επεμβάσεις
Хирургические процедуры
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Ψυχιατρική θεραπεία
Психиатрическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Οδοντιατρικές θεραπείες
Лечение зубов
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Офтальмологическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Как я могу продлить мою визу?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Мне нужно менять номер своей машины?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Мои водительские права здесь действуют?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
θεωρητική εξέταση
Теоретический тест
Kokeen tyyppi
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тест на вождение
Kokeen tyyppi
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
διεύθυνση
адрес
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
όνομα
имя
Mitä haluat muuttaa?
φωτογραφία
фотография
Mitä haluat muuttaa?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
χαμένη
потеряно
Ajokorttiongelma
κλεμμένη
украдено
Ajokorttiongelma
κατεστραμμένη
повреждено
Ajokorttiongelma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
У меня нет судимостей
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden