Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Kysyt jonkun nimeä
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Πού μένετε;
Var bor du?
Kysyt, missä joku asuu
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Kysyt jonkun osoitetta
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
ελεύθερος/η
singel
Siviilisääty
παντρεμένος/η
gift
Siviilisääty
σε διάσταση
separerad
Siviilisääty
χωρισμένος/η
skild
Siviilisääty
συμβίωση
sambo
Siviilisääty
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Siviilisääty
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Siviilisääty
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Siviilisääty
χήρος/χήρα
änka
Siviilisääty
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Kokeen tyyppi
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Kokeen tyyppi
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
διεύθυνση
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
όνομα
namnet
Mitä haluat muuttaa?
φωτογραφία
bilden
Mitä haluat muuttaa?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
χαμένη
borttappat
Ajokorttiongelma
κλεμμένη
stulet
Ajokorttiongelma
κατεστραμμένη
förstört
Ajokorttiongelma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden