Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Πώς σας λένε;
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Πού μένετε;
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
ελεύθερος/η
单身
Siviilisääty
παντρεμένος/η
已婚
Siviilisääty
σε διάσταση
分居
Siviilisääty
χωρισμένος/η
离异
Siviilisääty
συμβίωση
同居
Siviilisääty
σε αστική ένωση
民事结婚
Siviilisääty
ανύπαντροι σύντροφοι
未婚伴侣
Siviilisääty
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
同居伴侣关系
Siviilisääty
χήρος/χήρα
鳏居
Siviilisääty
έχετε παιδιά;
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Τέλη νοσοκομείου
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Διαγνωστικές εξετάσεις
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Χειρουργικές επεμβάσεις
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Ψυχιατρική θεραπεία
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Οδοντιατρικές θεραπείες
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Θεραπεία περιποίησης ματιών
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
θεωρητική εξέταση
理论考试
Kokeen tyyppi
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
路考
Kokeen tyyppi
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
διεύθυνση
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
όνομα
名字
Mitä haluat muuttaa?
φωτογραφία
照片
Mitä haluat muuttaa?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
χαμένη
丢失
Ajokorttiongelma
κλεμμένη
被偷了
Ajokorttiongelma
κατεστραμμένη
受损
Ajokorttiongelma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden