Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
单身
svobodný/á
Siviilisääty
已婚
ženatý/vdaná
Siviilisääty
分居
odděleni
Siviilisääty
离异
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
同居
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
民事结婚
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Siviilisääty
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Siviilisääty
鳏居
vdovec/vdova
Siviilisääty
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
诊疗费
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
外科手术
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
精神治疗
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
牙齿治疗
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
眼科治疗
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
理论考试
Teoretický test
Kokeen tyyppi
路考
Praktický test
Kokeen tyyppi
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
地址
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
名字
jméno
Mitä haluat muuttaa?
照片
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
丢失
ztracený
Ajokorttiongelma
被偷了
ukradený
Ajokorttiongelma
受损
zničený
Ajokorttiongelma
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden