Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
请问您的身份证件何时过期?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
您能帮我填一下这个表格吗?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
我的【材料】被偷了。
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
我在帮____ 填写申请表格。
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
这是机密信息。
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
您能给我一份申请表格的回执吗?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

你叫什么名字?
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
请问您住在哪里?
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
请问您的地址是什么?
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
请问您的国籍是什么?
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
请问您是何时到达【该国】的?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
您能出示一下您的身份证件么?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

我的婚姻状况是____ 。
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
单身
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
已婚
coniugato/a
Siviilisääty
分居
separato/a
Siviilisääty
离异
divorziato/a
Siviilisääty
同居
convivente
Siviilisääty
民事结婚
in un'unione civile
Siviilisääty
未婚伴侣
in una coppia non sposata
Siviilisääty
同居伴侣关系
in un'unione di fatto
Siviilisääty
鳏居
vedovo/a
Siviilisääty
请问您有孩子吗?
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
我想要和家人团聚。
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

我想要在这个城市登记入户。
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
请问我应该带什么材料?
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
请问有注册费吗?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
我是来进行住址登记。
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
我想要申请居住证。
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

我想要问一下关于保险的问题。
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
我需要私人的健康保险吗?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
请问该保险涵盖哪些方面?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
住院费
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
专家费
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
诊疗费
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
外科手术
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
精神治疗
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
牙齿治疗
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
眼科治疗
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

请问您为什么需要入境签证?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
我该如何续签我的签证?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

请问我需要更换我的车牌号吗?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
我想要登记我的车辆。
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
请问我的驾照可以在这里使用吗?
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
我想要申请临时驾照。
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
我想要预约__________。
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
理论考试
esame di teoria
Kokeen tyyppi
路考
esame di guida
Kokeen tyyppi
我想要改动驾照上的__________。
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
地址
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
名字
il nome
Mitä haluat muuttaa?
照片
la foto
Mitä haluat muuttaa?
我想要给驾照添加更高的级别。
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
我想要延长我的驾照。
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
我想要更换一个___________ 驾照。
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
丢失
smarrita
Ajokorttiongelma
被偷了
rubata
Ajokorttiongelma
受损
deteriorata
Ajokorttiongelma
我想要申诉我的驾照吊销。
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

我想要申请【国家】国籍。
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
我没有犯罪记录。
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
我的【语言】达到了等级要求。
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
公民身份申请的费用是哪些?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
我的配偶是【国家】公民。
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden