Unkariksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ellopták a [dokumentumomat].
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
Hogy hívják?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Mikor és hol született?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
Hol lakik?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
Mi a címe?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
Mi az állampolgársága?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
Mikor érkezett [országba]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
A családi állapotom ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Siviilisääty
coniugato/a
házas
Siviilisääty
separato/a
külön él a házastársától
Siviilisääty
divorziato/a
elvált
Siviilisääty
convivente
élettársi kapcsolatban van
Siviilisääty
in un'unione civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Siviilisääty
in una coppia non sposata
élettársi kapcsolatban van
Siviilisääty
in un'unione di fatto
élettársi kapcsolatban van
Siviilisääty
vedovo/a
özvegy
Siviilisääty
Ha figli?
Vannak gyermekei?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
Élnek önnel eltartottak?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Szeretnék regisztrálni.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Van regisztrációs díj?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mit fedez a biztosítás?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
Kórházi költségek
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
Szakorvos
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
Diagnosztikai vizsgálatok
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
Műtéti beavatkozás
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
Pszichiátriai kezelés
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
Fogorvosi kezelés
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
Szemészeti kezelés
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
Érvényes itt a jogosítványom?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
elméleti vizsga
Kokeen tyyppi
esame di guida
gyakorlati vizsga
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
cím
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
név
Mitä haluat muuttaa?
la foto
fénykép
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
elveszett
Ajokorttiongelma
rubata
ellopott
Ajokorttiongelma
deteriorata
sérült
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
Büntetlen előéletű vagyok.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden