Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
naimaton
Siviilisääty
coniugato/a
naimisissa
Siviilisääty
separato/a
asumuserossa
Siviilisääty
divorziato/a
eronnut
Siviilisääty
convivente
avoliitossa
Siviilisääty
in un'unione civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
in una coppia non sposata
parisuhteessa
Siviilisääty
in un'unione di fatto
avoliitossa
Siviilisääty
vedovo/a
leski
Siviilisääty
Ha figli?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
esame di guida
inssiajon
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
la foto
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
kadonneen
Ajokorttiongelma
rubata
varastetun
Ajokorttiongelma
deteriorata
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden