Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Siviilisääty
coniugato/a
żonaty/zamężna
Siviilisääty
separato/a
w separacji
Siviilisääty
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Siviilisääty
convivente
w konkubinacie
Siviilisääty
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Siviilisääty
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Siviilisääty
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Siviilisääty
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Siviilisääty
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Kokeen tyyppi
esame di guida
egzamin praktyczny
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
nazwisko
Mitä haluat muuttaa?
la foto
zdjęcie
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden