Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
单身
Siviilisääty
coniugato/a
已婚
Siviilisääty
separato/a
分居
Siviilisääty
divorziato/a
离异
Siviilisääty
convivente
同居
Siviilisääty
in un'unione civile
民事结婚
Siviilisääty
in una coppia non sposata
未婚伴侣
Siviilisääty
in un'unione di fatto
同居伴侣关系
Siviilisääty
vedovo/a
鳏居
Siviilisääty
Ha figli?
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
理论考试
Kokeen tyyppi
esame di guida
路考
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
名字
Mitä haluat muuttaa?
la foto
照片
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
丢失
Ajokorttiongelma
rubata
被偷了
Ajokorttiongelma
deteriorata
受损
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden