Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mijn [document] werd gestolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
Wat is uw naam?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
Waar woont u?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
Wat is uw adres?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
Wat is uw nationaliteit?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
alleenstaand
Siviilisääty
coniugato/a
gehuwd
Siviilisääty
separato/a
uit elkaar
Siviilisääty
divorziato/a
gescheiden
Siviilisääty
convivente
samenwonend
Siviilisääty
in un'unione civile
geregistreerd partnerschap
Siviilisääty
in una coppia non sposata
ongetrouwde partners
Siviilisääty
in un'unione di fatto
in een relatie
Siviilisääty
vedovo/a
verweduwd
Siviilisääty
Ha figli?
Heeft u kinderen?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
Welke documenten moet ik meenemen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Zijn er registratiekosten?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
Ziekenhuiskosten
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
Diagnostische toets
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
Chirurgische ingrepen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische behandeling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
Tandheelkundige behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
Oogzorg behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Waarom vraagt u een visum aan?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
theoretische test
Kokeen tyyppi
esame di guida
rijexamen
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
mijn adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
mijn naam
Mitä haluat muuttaa?
la foto
mijn foto
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
verloren
Ajokorttiongelma
rubata
gestolen
Ajokorttiongelma
deteriorata
beschadigd
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
Ik heb een blanco strafblad.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden