Esperantoksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiam elspiras via legitimilo?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
La informo estas konfidenca.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
Kiel vi nomiĝas?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
Kie vi loĝas?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
Kio estas via adreso?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
Kio estas via civitaneco?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
senedza
Siviilisääty
coniugato/a
edziĝinta
Siviilisääty
separato/a
apartiga
Siviilisääty
divorziato/a
eksedziĝinta
Siviilisääty
convivente
kunviva
Siviilisääty
in un'unione civile
en civila kuniĝo
Siviilisääty
in una coppia non sposata
fraŭlaj partneroj
Siviilisääty
in un'unione di fatto
en hejma partnereco
Siviilisääty
vedovo/a
vidvina
Siviilisääty
Ha figli?
Ĉu vi havas infanojn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Mi ŝatus registri en la urbo.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
Kion dokumentojn mi alportus?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
Hospitalokotizoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
Kotizoj por la ekspertoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
Diagnozoprovoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
Kirurgiaj proceduroj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
Psikiatria kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
Dentaj kuracadoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
Okula kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Kial vi petas la enirovizon?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
teorian teston
Kokeen tyyppi
esame di guida
veturantan teston
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
adreson
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
nomon
Mitä haluat muuttaa?
la foto
foton
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
perdatan
Ajokorttiongelma
rubata
ŝtelatan
Ajokorttiongelma
deteriorata
difektatan
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
Mi havas puran krimliston
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden