Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Quali documenti devo portare per ____ ?
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Le informazioni sono riservate.
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Come si chiama?
What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Dove risiede?
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
Qual è il suo indirizzo?
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
Qual è la sua cittadinanza?
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Quando è arrivato/a in [stato]?
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Il mio stato civile è __________.
My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
celibe (m) / nubile (f)
single
Siviilisääty
coniugato/a
married
Siviilisääty
separato/a
separated
Siviilisääty
divorziato/a
divorced
Siviilisääty
convivente
cohabiting
Siviilisääty
in un'unione civile
in a civil union
Siviilisääty
in una coppia non sposata
unmarried partners
Siviilisääty
in un'unione di fatto
in a domestic partnership
Siviilisääty
vedovo/a
widowed
Siviilisääty
Ha figli?
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ha familiari a carico?
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Quali documenti devo portare?
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Spese ospedaliere
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Spese per la consultazione di uno specialista
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Test diagnostici
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Operazioni chirurgiche
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Trattamento psichiatrico
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure dentali
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Cure oculistiche
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
La mia patente di guida è valida?
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Vorrei prenotare l' __________.
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
esame di teoria
theory test
Kokeen tyyppi
esame di guida
driving test
Kokeen tyyppi
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
l'indirizzo
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
il nome
name
Mitä haluat muuttaa?
la foto
photo
Mitä haluat muuttaa?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
smarrita
lost
Ajokorttiongelma
rubata
stolen
Ajokorttiongelma
deteriorata
damaged
Ajokorttiongelma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Non ho precedenti penali.
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ho il livello richiesto di [lingua].
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden