Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Kysyt jonkun nimeä
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Waar woont u?
Где вы живете?
Kysyt, missä joku asuu
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Kysyt jonkun osoitetta
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Ilmoitat siviilisäätysi
alleenstaand
холост
Siviilisääty
gehuwd
Женат/замужем
Siviilisääty
uit elkaar
Разведен/а
Siviilisääty
gescheiden
Разведен/а
Siviilisääty
samenwonend
в сожительстве
Siviilisääty
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Siviilisääty
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Siviilisääty
in een relatie
в домашнем партнерстве
Siviilisääty
verweduwd
вдовец/вдова
Siviilisääty
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Kysyt, onko jollain lapsia
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theoretische test
Теоретический тест
Kokeen tyyppi
rijexamen
Тест на вождение
Kokeen tyyppi
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mijn adres
адрес
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mijn naam
имя
Mitä haluat muuttaa?
mijn foto
фотография
Mitä haluat muuttaa?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verloren
потеряно
Ajokorttiongelma
gestolen
украдено
Ajokorttiongelma
beschadigd
повреждено
Ajokorttiongelma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden