Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
alleenstaand
naimaton
Siviilisääty
gehuwd
naimisissa
Siviilisääty
uit elkaar
asumuserossa
Siviilisääty
gescheiden
eronnut
Siviilisääty
samenwonend
avoliitossa
Siviilisääty
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Siviilisääty
in een relatie
avoliitossa
Siviilisääty
verweduwd
leski
Siviilisääty
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theoretische test
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
rijexamen
inssiajon
Kokeen tyyppi
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mijn adres
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mijn naam
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
mijn foto
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verloren
kadonneen
Ajokorttiongelma
gestolen
varastetun
Ajokorttiongelma
beschadigd
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden