Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Waar werd uw [document] afgegeven?
Où votre [document] a été délivré ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mijn [document] werd gestolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ces informations sont confidentielles.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wat is uw naam?
Comment vous appelez-vous ?
Kysyt jonkun nimeä
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Waar woont u?
Où résidez-vous ?
Kysyt, missä joku asuu
Wat is uw adres?
Où habitez-vous ?
Kysyt jonkun osoitetta
Wat is uw nationaliteit?
Quelle est votre nationalité ?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
alleenstaand
célibataire
Siviilisääty
gehuwd
Marié(e)
Siviilisääty
uit elkaar
Séparé(e)
Siviilisääty
gescheiden
Divorcé(e)
Siviilisääty
samenwonend
en concubinage
Siviilisääty
geregistreerd partnerschap
dans une union civile
Siviilisääty
ongetrouwde partners
en concubinage
Siviilisääty
in een relatie
en partenariat domestique
Siviilisääty
verweduwd
veuf/veuve
Siviilisääty
Heeft u kinderen?
Vous avez des enfants ?
Kysyt, onko jollain lapsia
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vous avez des personnes à charge ?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Je voudrais réunir ma famille.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welke documenten moet ik meenemen?
Quels documents dois-je apporter ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Zijn er registratiekosten?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Ziekenhuiskosten
Frais hospitaliers
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Frais de consultation d'un spécialiste
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostische toets
Tests diagnostiques
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische ingrepen
Opérations chirurgicales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische behandeling
Traitement psychiatrique
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandheelkundige behandelingen
Soins dentaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oogzorg behandelingen
Soins oculaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Waarom vraagt u een visum aan?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theoretische test
le code
Kokeen tyyppi
rijexamen
la conduite
Kokeen tyyppi
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mijn adres
mon adresse
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mijn naam
mon nom
Mitä haluat muuttaa?
mijn foto
ma photo
Mitä haluat muuttaa?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verloren
perdu
Ajokorttiongelma
gestolen
volé
Ajokorttiongelma
beschadigd
abîmé
Ajokorttiongelma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ik heb een blanco strafblad.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mon conjoint est [nationalité].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden