Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Kysyt jonkun nimeä
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kysyt, missä joku asuu
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kysyt jonkun osoitetta
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
alleenstaand
kawaler/panna
Siviilisääty
gehuwd
żonaty/zamężna
Siviilisääty
uit elkaar
w separacji
Siviilisääty
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
Siviilisääty
samenwonend
w konkubinacie
Siviilisääty
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
Siviilisääty
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
Siviilisääty
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Siviilisääty
verweduwd
wdowiec/wdowa
Siviilisääty
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Kysyt, onko jollain lapsia
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theoretische test
egzamin teoretyczny
Kokeen tyyppi
rijexamen
egzamin praktyczny
Kokeen tyyppi
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mijn adres
adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mijn naam
nazwisko
Mitä haluat muuttaa?
mijn foto
zdjęcie
Mitä haluat muuttaa?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
Ajokorttiongelma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden