Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
alleenstaand
单身
Siviilisääty
gehuwd
已婚
Siviilisääty
uit elkaar
分居
Siviilisääty
gescheiden
离异
Siviilisääty
samenwonend
同居
Siviilisääty
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Siviilisääty
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Siviilisääty
in een relatie
同居伴侣关系
Siviilisääty
verweduwd
鳏居
Siviilisääty
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Ziekenhuiskosten
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostische toets
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische ingrepen
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theoretische test
理论考试
Kokeen tyyppi
rijexamen
路考
Kokeen tyyppi
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mijn adres
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mijn naam
名字
Mitä haluat muuttaa?
mijn foto
照片
Mitä haluat muuttaa?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verloren
丢失
Ajokorttiongelma
gestolen
被偷了
Ajokorttiongelma
beschadigd
受损
Ajokorttiongelma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden