Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Waar werd uw [document] afgegeven?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mijn [document] werd gestolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Deze informatie is vertrouwelijk.
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Wat is uw naam?
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Waar woont u?
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
Wat is uw adres?
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
Wat is uw nationaliteit?
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
alleenstaand
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
gehuwd
coniugato/a
Siviilisääty
uit elkaar
separato/a
Siviilisääty
gescheiden
divorziato/a
Siviilisääty
samenwonend
convivente
Siviilisääty
geregistreerd partnerschap
in un'unione civile
Siviilisääty
ongetrouwde partners
in una coppia non sposata
Siviilisääty
in een relatie
in un'unione di fatto
Siviilisääty
verweduwd
vedovo/a
Siviilisääty
Heeft u kinderen?
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Welke documenten moet ik meenemen?
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Zijn er registratiekosten?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Ziekenhuiskosten
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostische toets
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgische ingrepen
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrische behandeling
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tandheelkundige behandelingen
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oogzorg behandelingen
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Waarom vraagt u een visum aan?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is mijn rijbewijs hier geldig?
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theoretische test
esame di teoria
Kokeen tyyppi
rijexamen
esame di guida
Kokeen tyyppi
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
mijn adres
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
mijn naam
il nome
Mitä haluat muuttaa?
mijn foto
la foto
Mitä haluat muuttaa?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
verloren
smarrita
Ajokorttiongelma
gestolen
rubata
Ajokorttiongelma
beschadigd
deteriorata
Ajokorttiongelma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Ik heb een blanco strafblad.
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden