Tanskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
Hvornår udløber dit ID?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
Informationerne er fortrolige.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
Hvad hedder du?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Hvor og hvornår er du født?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
Hvor bor du?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
Hvad er din adresse?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
Hvad er dit statsborgerskab?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
Hvornår ankom du til [land]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Må jeg se dit ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
Jeg er ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
single
Siviilisääty
edziĝinta
gift
Siviilisääty
apartiga
separeret
Siviilisääty
eksedziĝinta
fraskilt
Siviilisääty
kunviva
samlevende
Siviilisääty
en civila kuniĝo
i et indregistreret parforhold
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
ugifte partnere
Siviilisääty
en hejma partnereco
i et indenlandsk parforhold
Siviilisääty
vidvina
enke
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
Har du børn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jeg vil gerne registreres i byen
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Hospitalsgebyrer
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Speciallægegebyrer
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Diagnosetests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiske indgreb
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlinger
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Øjenbehandlinger
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Er mit kørekort gyldigt her?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
teoritest
Kokeen tyyppi
veturantan teston
køreprøve
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
navnet
Mitä haluat muuttaa?
foton
billedet
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
mistet
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
stjålet
Ajokorttiongelma
difektatan
beskadiget
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
Jeg har en ren straffeattest
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden