Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
Wie heißen Sie?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
Wo wohnen Sie?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
Wie ist Ihre Adresse?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
ledig
Siviilisääty
edziĝinta
verheiratet
Siviilisääty
apartiga
getrennt
Siviilisääty
eksedziĝinta
geschieden
Siviilisääty
kunviva
zusammenlebend
Siviilisääty
en civila kuniĝo
in einer eingetragenen Partnerschaft
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
unverheiratetes Paar
Siviilisääty
en hejma partnereco
in einer Partnerschaft
Siviilisääty
vidvina
verwitwet
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
Haben Sie Kinder?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Gibt es Anmeldegebühren?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Krankenhausgebühren
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Facharztkosten
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Diagnosetests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische Eingriffe
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Psychiatrische Behandlung
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Zahnbehandlungen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Augenbehandlungen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
den Theorieteil
Kokeen tyyppi
veturantan teston
den praktischen Teil
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
die Adresse
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
den Namen
Mitä haluat muuttaa?
foton
das Foto
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
verlorenen
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
gestohlenen
Ajokorttiongelma
difektatan
beschädigten
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden